Oduu Haaraya

Qabsaawota Bilisummaa Oromiyaa fi Ummata Oromiyaa tiif

Guyyaa:  May 22, 2013

Itti:       Qabsaawota Bilisummaa Oromiyaa fi Ummata Oromiyaa tiif. Irra:     Waajjira Gumii (Board) Hooggana FIDO

1.   Eega Sooreysi keenya, angafaa fi bu’ureeysaa Qabsoo Bilisummaa Oromo kan tahan, Jaarraa Abbaa Gaddaa, Bitootessa 3, 2013 wareega hanga itti shalagamu hinqabne kafaluudhaan irbuu sabaa ta ganama seenan san guuttatani shahidumaa dhaan addunyaarraa nubiraa deeman booda, sirni awwaalcha isaani Oromiyaa kheeysatti kan nama dinqisiisu tahuu daran, kan seenaa haarayaa galmeeyse tahun niyaadatama. Rabbiin Jannata ol’aanaan isa haa gammachisu.

2.   Warraa fi, maatii isaa akkasuma aana isaa hundaaf imaana fi sabri jechaa J/Jaarraa Abbaa Gadaa ka warra isaa qofaa osoo hintahin qabeenya dhuunfaa ummata Oromoo maraa waan tahaniif kan gootummaa fi qulqullominaan jireenya isaani guutuu Oromoofi Oromiyaaf if-kennanii seenaa boonsaa ummanni Oromoo ittin dhaadatu galmeeysanii waan dabraniif kan dhugumatti isa dhabe Oromoodha; Rabbiin fakkaata isaa bakka isinif haa buusu jenna.

3.   Akkasumatti, ummanni Oromoo keessaa fi ala jirtan dhibama Sooressaa irraa jalqabee haga lubbuun isaa dabartutti, wal’aanuu, wal’aansisuu fi tajaajiluu irratti kanneen ijjibbaata guddaan gumaachitan galanni keessan Bilisummaa haa ta’u! Hojii boonsaa kanas seenaan bara baraan ni yaadata.

4.   Beeysifni Gumiin/Boordiin hooggana FIDO ummatta Oromootif dabarsu jaarmayni hundee fi bu’ura J/ Jaarraa Abbaa Gadaa kan tahe FIDO taligaa siyaasaafi waraanaa tan alaa fi kheeysaa qindeeyfatee bakka bu’aa sooreysaa kan yeroo bakka buufatee hanga korri (yaa’iin) sabaa yaamamee nama bakka sooreysaa tahuun ummanni Oromoo filatutti, jaarmayni FIDO hujiisaa tan sirnaa barbaachisu biyya kheeysaa godhatee sirnaan hujii eegaluudha isin beeysifna.

 

5.   Akkasumatti dhamsaafi beesinfni biraa J/Jaarraan Abbaa Gadaa dhaamsi isaa kan irraa booda keeysatti osoo warraa fi maatii isaa hindhaamatin qabsoo wareega qaaliidhan biqilchaa guddifnee asiin geenye tana akka lafatti hindhiifne, yoo asii booda haga takka hojjattan nibilisoomtan jechuudha dhaamatan. Kanaafuu jecha amaanaa J/Jaarraa Abbaa Gadaa fudhannee Oromoofiis dhaamsa dabarsina.

6.   Waamicha adda hoogganoota fi miseensota dhaaba FIDO kan alaa fi kheeysaa kan sababa garaagaraatin bakka addaddaa qubattanii kanneen jirtan kunoo sooreysi keenya addunyaarraa nubiraa deeman; kan du’a oolu hinjiru. Gaddaa fi naasuu nutti buute tan wajjiin qoodanne akka qabsoo keenya egerees waliin tarkaanfachiifne, akkasumas yaada bilisaa fi walaba taheen dhaaba keenya utubuudhaan hujii qabsoo sabaa akka waliin tinnifnu isin afeerra.

7.   Jaarmonni Oromoo walaba taatanis akkuma kanaan dura Sooressa keenya waliin qabsaa’aa turtanitti, ammas Oromiyaa walaboomsuuf waliin akka qabsoofnu dhaamsa keenya isiniif dabarsina.

Galatomaa! Ibsaa Gammachuu

Dura Taa’aa Boordii

Izini Rabbitin Oromoofi Oromiyaan nibilisomti!

Check Also

toophiyaa31

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do …

2 comments

 1. Dear all,

  I am deeply saddened to learn the passing away of Dr Mohammed Rashad Abdulle, one of the greatest Oromo nationalists and distinguished Islamic scholars. I wish to offer my sincere condolences to his family, friends and people who knew him.

  Dr M. R. Abdulle was a unique person who never mixed religion and politics, the two most sensitive topics. I was fortunate to meet him in Jeddah, Saudi Arabia in October 1988. I also had the opportunity to interview him on our program, 3ZZZ Community Radio station, Melbourne in 2007 about his life experiences in general, which was fascinating.

  May his soul rest in peace

  He will be missed and his legacy will continue to live for forever.

  Shangale Ali

 2. Dear all,

  I am deeply saddened to learn the passing away of Dr Mohammed Rashad Abdulle, one of the greatest Oromo nationalists and distinguished Islamic scholars. I wish to offer my sincere condolences to his family, friends and people who knew him.

  Dr M. R. Abdulle was a unique person who never mixed religion and politics, the two most sensitive topics. I was fortunate to meet him in Jeddah, Saudi Arabia in October 1988. I also had the opportunity to interview him on our program, 3ZZZ Community Radio station, Melbourne in 2007 about his life experiences in general, which was fascinating.

  May his soul rest in peace

  He will be missed and his legacy will continue to live for forever.