Oduu Haaraya

QABSOON ITTI-FUFA

                                                               Taammanaa Bitimaa irraa
                    Qabsoon itti-fufa
                    Cimsee itti-fufa
                    Alaa-manaa itti-fufa
                    Gaaraa-dakaa itti-fufa
                    Gabroomfataan burkutaayee kufa
                    Bilisummaan dhiiga keenyaan dhufa!
                    Sululawwanii fi laggeen mara labee
                    Bosonotaa fi gaarran cufa dhaqqabee
Uummata hunda olkaasee
Dachee sochoosee, raasee
                    Roorrisaa akkaan dhamaasee
                    Qabsoon jabaatee-woo itti-fufa
                    Koloneeffataan isa dhumaa kufa!
                    Uummanni walitti tokkoomee
                    Inni biyya ofiitti gabroome
                    Karaa maraan of-ijaaree
                    Hidhannoon of-jifaaree
                    Walqabatee olka’a
                    Harqoota gabrummaa
                    Caccabsee achi ha’a!
                              Dhiiraa-dubartiin marti
                    Xiqqaa-guddaan cufti
                    Hunduu wal-utubuun waltahee tarkaanfata
                    Impaayerittii diigee OROMIYAA jaarrata!
                    Abadan dhiigni ijoollee teenyaa
Dhangalayee hin hafuu
                    Hardhaa kaasee Oromoon adabateen rafu
                    Ni tokkooma akka goondaa
                    Ni hidda akka kanniisaa
                    Yeeyyii dhiiga xuuxxuu yoom dhisaa?
                   Itti-fufa qabsoon
                   Biyya abbaa Gadaa mara labee
                   Qeyee haadha Siiqqee hunda dhaqqabee
                   Gabroota olkakaasee
                   Sansalatoota irraa-baasee
                   Oromummaan olkakaasee
                   Obbolummaan wal-ammachiisa
Birmaduu taasisuun dhaabachiisa!
                  Dhiigni keenya faca’ee
                  Lafeen keenyas harca’ee
                  Qabsoon keenya itti-fufa
                          Tokkummaa fi seexaa keenyaan
                  Sammuu fi irree keenyaan
                  Bilisummaan nuuf dhufa!
                  Kakuu-dha; laguu-dha
                  Oromiyaa qarriffoo-saanii keessatti hin dhiifnu
                  Otoon walaabomin lakkii, hoomaa hin ciifnu
                  Geerraraa qabsoofna
                  Qabsaawaas geerrarra
Qawwees ni qabanna
                  Qalamas ni baanna
                  Ee, dirra gabrummaa
                  Karaa hundaan dhaanna!
                  Egaa qabsoon itti-fufa
                  Jabaatee itti-fufa
Walabummaan Oromiyaa
                  Bilisummaan harmeeyaa
                  Dhiiga keenyaan dhufa!
**************    //    **************
Barliin, 20. 11. 14

Check Also

faannoo

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people …