TOKKO MILIYOONAA KA DALDALU | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya

TOKKO MILIYOONAA KA DALDALU

 

Tokko miliyoonaa ka daldalu

Tokko waan nyaatu dhabeetii qooqa kan bulu

Waan kana maaf hin furre namni dhimmi laalu!

Dhugaa kun waan hin jaalatamnee

Waan kana osoo fooyyessinee

Daldala sirriif osoo diriirsuu nuu dhufee

Hannaan duroomuunis osoo illee hafee

Daldallalle jennaan dureessi karaa cufee!

Raajii, raajii…………………………………………

Waa meeqa qabatee hiyyeessa gad dhayaa

Didee kunoo hundaa borcaa waliin dhayaa

Waa meeqas qabatee kaanii kaan haasayaa

Osoo gaarii hujee maaluma mee tayaa?

Raajii, raajii…………………………………………

Gariin hin arguu maal osoo hubatee

Beekaa ka jiraatus jira hiyyeessa cuffatee

Jiruu hiyyeessaa mee ilaalaa

Dhugaan itti kennaa falaa

Dureessi didee ofuma tajaajilaa

Dureessi ammallee ammalee bololaa

Akki dureessi ta’u hiyyeessaa maalalaa

An homaa hin sobnee isinuu ilaalaa!!

Raajii, raajii…………………………………………

Dureessi wal guuree walguuree

Hiyyeessallee itti cufe xurree

Hiyyeessis  kanumaaf dureessatti xuure!

Raajii, raajii…………………………………………

Dureessi nyaate banjii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Check Also

qubee jalqabaa Copia di NXPowerLite

Galmee jechoota Afaan Oromoo

Kaayyoon qophii kanaa Afaan Oromoo gabbisuu, dagaaysuu/dagaagsuu fii guddisuudha. Afaan kana waalteessuudha. Oromiyaan bal’oodha, akkuma …