Oduu Haaraya

WANTA XIQQOO DUBBADHAA

 

Wanta xiqqoo dubbadhaa (2)

Qalbitti naaf qabadhaa

Dirqamas fudhadhaa (2)

Waan jechaa ni jedhaa sabni haa dhagayuu

Gaarii taananis walilleen haa gayuu

Ka’ee kunoo geerrarsaa

Saba koo deeggarsaa

Wallaalaa jarjaraa

Akka nama yaraa

Gaangeen koo zinnaaraa (2)

Anis harka bayaa

Sabni naaf dhagayaa!!

Tan garaa haadhaatti ilkee baase

Kan da’umsattuu haadha mankaraarse

Farra saba baldhaa kan ijallee jaamse!! (2)

Ilmoolee qeerransaa

Qeerransaa qeerransaa qeerransaa!!

Itti himaa geerrarsa

Jabaadhaa guddisaa

Isi gumaa baasaa

Isi nu bilisoomsaa

Isi abdachiisaa.

Ijoollee lafaa dhufaa

Abdiin isimarrattuu kufaa (2)

Gabrummaa hiddaan buqqifnaa

Dadhabnu ilma itti guddifna!”

Jedhee Waaqoo Guutuu

Bilisummaanis waa hin haftuu

Gaafni sabni gabrummaa darbatu

Gaafni ofirraan marsee xoosii gatu (2)

Check Also

xalayaa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: …