Oduu Haaraya

Afaan Afaan Oromoo dha..

Afaan Afaan Oromoo dha
Hiddii isaa cimaa dha
Tola dhabuun hin ta’uu
Chaaya isaa Odaa dha
Afaan Afaan Oromoo dha
Afaan abba kiyya
Afaan haadha tiyya
Afaan Oromiyya
A B C D jennee

Afaanuma keenyyan katabnne dhubifnna
Afaan Oromootin baranne gudhanna
Afaan kee ciimssani aada ofii dagaagssan
Barruu fii jeechotaa walaloon gabbissan
Geeraraaf makmaaksa waal yaadachiisun
Yoomiyyu hin dhaabbatu dhalootan dabarsuun
Geeraraaf makmaaksa waal yaadachiisun
Yoomiyyu hin dhaabbatu dhalootan dabarsuun

Afaan Afaan Oromoo dha
Afaan Afaan Oromoo dha
Hiddii isaa cimaa dha
Tola dhabuun hin ta’uu
Chaaya isaa Odaa dha
Afaan Afaan Oromoo dha
Afaan abba kiyya
Afaan haadha tiyya
Afaan Oromiyya
A B C D jennee

Afaanuma keenyyan katabnne dhubifnna
Afaan Oromootin baranne gudhanna!
Afaanif haasofnnii isaa saroo hiddaati
Loqodhaa inni qabuu ya’aa galaanati
Boojia alagaa boonsisaa sabaati
ilmaan haa barattuu faaya heegeretii
Boojia alagaa boonsisaa sabaati
ilmaan haa barsiifnnu ifaa heegeretii

Afaan Afaan Oromoo dha
Afaan Afaan Oromoo dha
Hiddii isaa cimaa dha
Tola dhabuun hin ta’uu
Chaaya isaa Odaa dha
Afaan Afaan Oromoo dha
Afaan abba kiyya
Afaan haadha tiyya
Afaan Oromiyya
A B C D jennee

Afaanuma keenyyan baranne gudhanna
Afaan Oromootin baranne gudhanna
Utubaa aada koo afaan Oromootii
Madda shaggooyye dha
Geeraraaf tirriiti
Yoo mooti hin qabaatin Afaan alagaati
Beeki Afaan Oromoo mooti moototatii
Beeki Afaan Oromoo mooti moototatii….X2
Barnoota Barnoota Barnoota!!!
*********************
By. Kemer Yusuf

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …