Oduu Haaraya
baoy 2015

Biyya Yaman keessatti baqataan Oromoo tokko ajjeefame

Oduu Gaddaa,
Guyyaa arraa kana biyya yaman magaalaa RADaa ja’amtutti
dhukhaasa garee siyaasaa lama jidduu bu’een Baqataan
oromoo tokko kan naanoo san jiraatu rasaasa ibiddaatiin
du’uunsaa Mediyaan yaman gaabaase.
Waajjiri Baqattoota hawaasa oromoo yaman Du’a baqataa
kanaa ilaalchisee qormaata barbaachisaa tahee fi eenyummaa
(Data) baqataa kanaa guututti baruuf ijiibbaata gudhaa jirra
waantaheef, yaroo eenyummaa baqataa kanaa barre gara
barbaachisu hundaaf dabarsinu kabajaan isinii ibsina,
Rabbi Rahmata Haagodhuuf!!
Warra Baqataa kanaatiis Haa sabbarsiisu
GALATOOMAA,
Koree Waajjira Tokkummaa Baqattoota Hawaasa Oromoo
Yaman,

Check Also

olla

Oromo Communities and OLLAA Thank Special Envoy of the Horn of Africa, Ambassador Mike Hammer

The U.S. Special Envoy met with the Oromo communities of Los Angeles and Southern California …