Caayaa tokkummaa fugug, beelti beellama hinqabdu! | Bilisummaa.com Oromia Shall Be Free. Dhimma Sabaa
Oduu Haaraya

Caayaa tokkummaa fugug, beelti beellama hinqabdu!

Kutaalee Oromiyaa gama Bahaa kanatti hawaasni keenya hedduu beelawanii jiran. Duraan fageenya irra teenyee hordofaa turre. Dhaloota jechaa irraa gara dhaloota gochaan agarsiisutti cehuuf hawaasa kana waan xiqqoo fudhannee, imaltuu guyyaa sadiif jilli caayaa Tokkummaa Fugug gooneen Malkaa balloo geenye rakkoo kana agarre.

“Beelti beellamaa qabdu ” dhaadannoo jettuun imala eegalleen bakka itti tilmaammanne danqaa warra biyya bulchuun haqqannuus , Hawaasa araddaa Dirree Quufaa laalle. Hawaasni kun beelaa keeysa nutti boohan.

caayaa fudgug

Waan hedduu nama gaddisiisuudha. Dhuguma dubbachuuf hawaasni kun rakkoo beelaa ulfaataa keessa jiran. Lubbuu hawaasa keenyaa kana baraaruuf humnaafi qindoomina jabaa akkasumaas, arjummaa Lammii guddaa barbaachisa. Hanga ammaa Namni dhumaa jira. Dirmachuu Lammii keeysanii barbaadan.

caayaa fudgug1
caayaa fudgug3
caayaa fudgug4

“Beelti beellama hin qabdu” Team CAAYAA TOKKUMMAA FUGUG.

Deeggarsi Ummata keeysanii ammallee haa itti fufu!

Check Also

sinodoosii haaraya

Sinoodsii haaraa hundeeyfamerratti duulli maqaa balleessiin adda addaa baname.

Gareewwan mana amantaa ijaaruun olaantummaa paartii tokkoo kabachiisuu barbaadan abbootii Sinoodsii haaraa hundeessan irratti duula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *