Oduu Haaraya

Dhugaaf kutateeti seene kharaa…

Dhugaaf kutateeti seene kharaa
Hacuuccaa didee barbaada furaa
kharaa walbaa bal\’isee banuuf
Booree cubbuufii cubbissa cubbo

Dhawee gombisuf abbotii shiraa
Buqqase darbbuf gufuuf if duraa
Agamsaa gaalleti if butuuf coraa
murttii cimtudhaa hin seehin hibboo

Haa walii galluu haa wal Ciicannu
Haa wal jaalannuu haa wal jibbinu
Ni dhufa gayyaan gatii wal baree
Tatteenyu caayaa dhadacha amboo

Khan waliti boonyee wal araramnnu
Dhugaadhaan garaa wal xaliilfannu
Waaree aanttummaa wal genyee dhuguuf
Mijuu gammachuu guttannee gorbboo

Gaafas ani shakkiin qabu moohannaa
Cunqursaa boorre mirggaan galannaa
Gaafasi khan tarree ilmmaan bilisaa
Nutiis dhaabbachuuf jiraanuu yaa aboo

Namnni muratee yoo haqa isaatif gadoode
Ballama Rabbiiti ni arkata yoo barbbade

Namnni kutatee yoo bilisummaaf gadoode
Ballama seenaati ni arkkata yoo barbaade

Check Also

usmaayyoo muussaa

Yaadannoo artist Usmaayyoo Muussaa

Sagantaan yaadannoo Artist Usmaayyoo Muussaa magaalaa Finfinnee Hoteela ILILI INTERNATIONAL tti torbaan dhufu ni qophaawa. …