Oduu Haaraya

Foon foon fii nyaatu

samiiraa mohamed

Samira mahamad Ibrahim jedhamtii Sana’a Yemen turtee 10/2/2017tti intalti maqaan isii mahabuubaa jedhamtu tan isiin bira turte isiin galuun fedha jennaa biyya isiitti ynk ilmaan isii biratti anaatu si galchaa jettee maallaqa suudii 1000 tokko irraa eega fudhattee dallaala maqaan isaa afran qalloo jedhamu waliin walii galanii suudii si oofnee harka si kennisiifnaa ilmaan keetitti ni Galata jedhaniinii gowwoomsanii erga Sana’a baasanii araba yemenitti gurguratanii hanga ammaatti bakka isiin buute hin arginee namoonni isii large lakko.00251925321440 kanarra bilbila isiin itti argamtu naaf kennuu dandeessuu haa walgargaarruu gargaarsa sabummaa.isiin haadha ilmaan 3ti dhaloonni isii harargee bahaa aanaa qarsaa soodduu bakka jedhamtuu

Check Also

kfo

Walii galtee biyyaalessaarraa baqachuun gaaga’ama biyya keenyaa rakkisaafi wal-xaxaa taasisaa Jira

Haala Yeroo Ammaa Itoophiyaa Keessa Jiru Ilaalchisee Ibsa Kongiresii Federaalawaa Oromoo-KFO (Oromo Federalist Congress – …