Oduu Haaraya

Gubbaan sabboonummaa Oromoo fakkaachaa Keeysa dhooyfattanii Haala mijjeeyfachaa

Tortora haasawaa
Tola fakkeessuu
Summii baattanii
Nutti gad facaasuu

Guyyaa jara fakkaachaa
Galgala nu fakkaachuu
Afaan damma dibattanii
Nuun sossobachuu

Gubbaan sabboonummaa
Oromoo fakkaachaa
Keeysa dhooyfattanii
Haala mijjeeyfachaa

Maqaan #addisuu
Kan namuu faarsu
Hojiin tee qabatamaa
Yoomuu ni jibbama

Hin turre erga muudamte
Arra guyyaa lamaa
Seenaa xureessuuf kaate
Takka jachaa dhiifama

Ilma maqaan shimallis
Atiis fira habashaa
Goobanaa nutti faarsuu
Hin fudhannu yaa qushaasha

Garaan keeysan gurraacha
Keeysi hin mullatuu
Jalaa hanga gubbaa
Humtuu namaa galtu

Quuqamaa akka #lammaa
Quuqamtuu akka xayyibaa
Isaan achii kaasuunuu
Garaa keenya nu gubaa

Jara ummanni jaalatu
Kan oromoof dhaabbatu
Firraa fageeysitanii
Oromoo diiguuf kaatanii

Hattuufii gantoota
Amanummaa hin qabdanii
Kan guyyaa tokkotti
Ija ummataa buutani

Meeyraa Muhaammad from harargee

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …