Oduu Haaraya
aayyoo qoraan baattee

HAADHA TOO..

Heart touching mother poems

by Ahmed Ali Oromia

HAADHA TOO.
Yaa haadha too gudee,
Akkam siif ha tahu,
Galanni kee guddaa
Waa galchun dandahu,
Himee fixuuf umriin
Kootu naf hin gahu,
Si malee gudisha
Dhihee nan barihu,
Aayyiyyoo too….
Ati yaa harme tiyyaa
Anaaf dararamte
Halkanii fi guyya,
Waan ati mudatte
Himuu manna
Cal’isu naa wayya.
Cimimfattee gubbattee,
Afaan qarree gesse
Hadha habbuqqatte,
Ji’a sagal gaafa
Garaat na badhatte,
Harmee darara koo
Akkamitti obsitee?
Himuf na rakkisaa
Waan ati dhandhamtee,
Dandetti rabbitin
Du’a tarkanfatte,
Ana hobbaafattee.
Harmee naaf jiraadhuu,
Umrii naaf dheeradhu,
Akkan guyyaa tokko
Si gammachifadhu,
Waan biraa si godhu
Illee dadhabadhuu,
Akkumaan caayaa too
Bar teeysifadhuu,
Yaa rabbii koo goyta
Wanniin an si kadhu,
Harmee tiyya tanaaf

Umrii dheertu laadhuf Yaa allah!!!?

Check Also

xalayaa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: …