Oduu Haaraya

Keenya haro maaya gubbaa ganda qoree..

Galmee seenaa irraa:  Walaloon kun jia’a  7.  2007   maxxanfame

 

Keenya haro maaya gubbaa ganda qoree

Jaalala tee hamtuu rabbumaat na rare.

Carcar keessa jiraa odaan seenaa qabuu

Lameen wal jaalate turus wal hin dhabu

 Bishaan haro maayaa  rabbumaa gogooysee

 Silaa sirraa hin hafu  hiree na hambise.

 Afaan amaaraatiin qanqalloon sillichaa

 Kan jaalatan malee kan jibban jinnicha.

 Bishaan lubbuu tahu yoo dheebotte beeytaa

 Nama si jaalatus yoo rakkatte beeytaa.

 Baalli yoo goggoge ifiif lafa bu’aa

 Hangam wal jaalatus eenyuu wajjiin du’a.

 Namni yoo rakkate  rabbi isa yaadataa

 Boochee nan boochisin lakkii na lakkiftaa.

 Biyya faranjiidhaa  xayyaaraan dhaqanii

 Gantuu meeqan arkaa sin amanu ani.

 Gurri hula hin qabu waa hunda dhagayaa

  Miskiinummaa tiyya naan gaddin hiriyaa.

  Afrikaa na dhiistee Ameerikaa galtee 

  Rabbittin si dhiise narra yoo jaalatte .  

  

 Qopheessaan; Najiib Zanuun

  marsimoonaa@hotmail.com

Check Also

xalayaa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: …