Oduu Haaraya

NAFXANYAAN GORFAMTEE

      

       Taammanaa Bitimaa irraa  

       Nafxanyaan marfamtee
       Nafxanyaan gorfamtee
       Gidiraa saanitiin gonfamtee
       Harka siif laate nyaattee
       Qeerroo fi qarree dhaante!

       Yaa Waaq namtichi kun mee maraatee
       Harka laateef san qarxamseetii nyaatee
       Qalqalloo salphinaa mataa-saatti baatee
       Imaanaa qeerroo fi qarree alakfatee nyaate!

       Maal dubbiin akkanaa  
       Maal sharriin hammanaa
       Masaraa Minilik seenee ekeraa nutti faarsaa
       Siidaa ijaarefii, seenaa bareechefii waxalee nu aarsa?

       Harka muuraa fi harma muraa Aannolee
       Imimmaan Siikkoo-Mandoo kan aabboo-aayyolee
       Gorra'amaa fi fuunyaan muraa Calanqoo
       Dhumaatii Oromootaa bakkaa-bakkoo
       Buqqifama Oromoo Gullallee
       Kan namummaa wayiituu hin qabnellee
       Ilaa mee, kana hundaa dagatee
       Kunoo, Oromoo lafarraa duguuguuf kakate!

       Harka Jawaar isa laateef nyaatee
       Imaanaa Baqqalaa Garbaas nyaatee
       Waadaa Lammaa Magarsaa gonkumaan irraanfatee
       Wallagga keenya gorraasisee irra tarkaanfate!

        Kunimmoo isa hanqatee
        Gujii fi Boorana fixuudhaa kakatee
        Oromoo cufaa fi Oromiyaa guutuu
        Salphisuuf, xiqqeessuuf, madeessuuf kakate!

       Qeerroo fi qarree kanaan isa gayan
       Ofiif kufaa, ka'aa kaanimmoo biyyee ta'an
       Gunkumaa irraanfatee
       "Maal naan jedhuullee" dagatee
       Lafarraa isaan fixuuf dhaadate!

       Nafxanyaan marfamee
       Nafxanyaan gorfamee
       Nafxii fannifatee
                Nafxii boraafatee
       Namummaa irraanfatee
       Bulguu moggaafatee
       Waan basaastummaa-saa
       Kunoo nutti bulgaafate!

       Uummata Oromoo
       Sabaa hanga qomoo
       Aaridhaan waxalee
       Gaabbii-dhaan kabale!

       Sana bira kutee
       Akka saree dutee
       Uummata Tigreetti duulee
       Dhumaatiin isaan kuule!

       Sana biras kutee
       Gumuzii-Wambaraa rukutee
       Soddoota-saa wajjin Qimaantiis bubbutee
       Ilmaan Agawoo-Kuushii
       Olii-gad kukkute!

       Qeerroo fi qarree
       Basaastummaa keessaa isa baasanii
       "Nobel Peace Price" isa gonfachiisanii
       Addunyaatti dhiiga ofiitiin
       Lafee fi madaa ofiitiin
       Kan isa beeksisan
       Jawaar abbaa-saanii wajjin, kan isa leellisan
       Abbootii Gadaa waliin, kan isa eebbisan
       Kunoo "Girrisaa" jedheenii, maqaa-saanii xureessa
       Itti-girrisuunis lafee-saanii bulleessa!

       Egaa yaa Oromoo, yaa saba-koo
       Ilaa yaa Oromiyaa, yaa biyya-too
       Gayeen gayee-dhaa
       Nu gayeen gayee-dhaa
       Alaa manaa waltayii
       Odaa jalatti walgayi!

       Tokkummaa kee daran jabeeffaddhu
       Galaana ta'uu kee sonaan qalbeeffaddhu
       Hayyee, alaa manaa of-ijaarii
       Hayaa, Tokkkummaa-dhaan of-jifaarii 
       Qarree-qeerrolee kee, karaa maraan bira dhaabaddhu
       Harqoota gabrummaa
       Waanjoo nafxanyummaa
       Caccabsiitii achi ofirraa darbaddhuu
       Oromiyaa walabaa ammuma jaarraddhu!

Check Also

faannoo

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people …