Oduu Haaraya

SEENAAN HINDAGATUU !!!

Baratoota keenya,

Leenca oromiyaa,
Isin abaan biyaa,
Saba keetif jetee,
Aarsaa kankafaltee,
Hara baate biyaa,
Seenaan sindagatuu,
Ati lafee kiyaa.

Lamii keetiif jetee,
Kan gamanaaf gamaa,
Hara wolwaamatee,
Tokumaan olkaatee,
Rasaas hinsodaanee
Lubuukees hinqusanee.

Fincila iti fuftee,
Gaafii iti kaastee,
Diina gidirsitee,
Rasaasa hinsodaanee,
Fuundura ijaajitee,
Kaanis woreegamtee,
Kaneen biroo amoo,
Mana hidhaati guuramtee,
Seenaan hindagatuu,
Gochaa kan keesanii,
Sabaaf kanitaatee.

Seenaa dalagdanii,
Saba ksaniif checha,
Aarsaa kaffaltanii,
Kanworeegamtanii,
Lubuun dhabamtanii,
Kan biyee taatanii,
Seenaan haayaadatuu,
Janata rabiitii,
Badhaasni keesanii.

Imimaan kankootis,
Womaa isiniif hingoonee,
Isin hinambifnee,
Baka isinoo bu’uf,
Caraas hinarganee,
Dhaamsi isiniif qabu,
Janata isaatiin,
Isin haasimatu,
Waaqni kankeesanii.

Kaneen lubuun haftan,
Mana yaalaatiifii,
Mana hidhaa jirtan,
Rabbi isin haamaaruu,
Hunduma keesanii.

Kaneen biroo amoo,
Kan qe’eti haftanii,
Abdiis hinkutanee,
Fincila iti fuftanii,
Falmuuti jirtani,
Diina gidiruu irati,
Hara argamtanii,
Yoo rabiraa taate,
Milkiin kankeesanii,
Jabadhaa jajabeekoo,
Waaqayo gudaani,
Isinii woliinii !!!!

INJIFANOON LAMII OROMOOF !!!!!

Check Also

olla

Oromo Communities and OLLAA Thank Special Envoy of the Horn of Africa, Ambassador Mike Hammer

The U.S. Special Envoy met with the Oromo communities of Los Angeles and Southern California …