Oduu Haaraya

WAAQATTI HIMADDHU!

                                                                  Taammanaa Bitimaa irraa
                              Yaa Irreecha olka’ii dubbaddhu
                              Bishooftuu olka’ii dubbaddhu
                              Yaa Oromoo olka’ii dhubbaddhu
                              Oromiyaa oka’ii dubbaddhu
                              Waan barana taate
                              Waan yeeyyiin si goote
                              Addunyaatti iyyaddhu
                              Waaqatti himaddhu!
                              Isatoo hunda beekaa
                              Isatoo cufa eegaa
                              Waaqatti himaddhu
                              Deebiii-saa argattaa
                              Jabeessii abadaddhu!
                              Yaa Harsadii oljedhii dubbaddhu
                              Ada’a oljiidhiitii dubbaddhu
                              Ilmoo namaatti iyyaaddhu
                              Inni si dhagayaa Waaqatti himaddhu!
                             Bishooftuu harawwan torbaa
                             Giiftii bishaan golbaa
                             Teessoo Odaa Nabee
                             Kan Oromoon waggaa 1800 dura
                             Sirratti lallabe
                             Handhuura lameen Oromoo
                             Wiirtuu Sadeen Tuulamaa
                             Haadha seenaa kuulaa-kuulamaa
                             Waan barana taate
                             Waan yeeyyiin si goote
                             Addunyaatti iyyaddhu
                            Waaqaa-lafatti himaddhu!
                            Yaa Tuulluu Cuqqaalaaa
                            Gaara seenaan caalaa
                            Samiitti ijaajjitee
                            Ati argitee mitii
                           Waan jarri Irreecha goote
                           Allaattii sibiilaa tan sirra baratee
                           Gaazii gad-roobsitee
                           Farda-taankii dacheerra gulufee
                           Akka namuun dheensinee
                           Karaa itti-cufee
Ilmoo nama daddaakee urgufe
                           Agarteettaa dubbaddhu
                           Waaqa guddaatti dhaammaddhu!
                          Siiqqee caccabsame
                          Keelloo dhiigaan faalame
                          Bookkuu waxalamee
                          Odaa waqaramee
                          Mucaa jiraa boollatti darbatame
                          Mirga saba Oromoo
                          Otoo addunyaan doowwatuu awwaalame
                          Irreecha addunyaatti iyyaddhu
                          Bishooftuu Waaqatti himaddhu!
   # Mee walaloon gabaadduun tun Oromoota dhibba torban (700-n) gaafa irreechaa galaafatamaniif, dabalees kanneen kumaatamaan lakkaawaman isaan madaayaniif yaadannoo haa tahu!
Barliin, 04. 10. 16
          **************    //    **************

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …