Oduu Haaraya
najiib zannuun 2

Nuti nagaya feenaaf Nagayaan himannee Saniinis dadhabnee, Jumlaan ajjeefamnee Jarri nagaya hin feetu Agarree hubannee Tarkaanfii itti aanuuf Murannoon qophooyne.


Kan nagaya hin feene
Humaa irraa hin eeynuu
Amma murteeffanne
Tarkaanfii itti aanu.
Gootummaa keenya
Ni beekan duraanuu
Waliin dhumna malee
Wilii hin callifnu!

Kan nu miidhe miidhuu,
Kan nu ajjeese ajjeesuu,
Gootummaa keenya
Hojiin agarsiisuu,
Namuu waan qabu
Kennuun waliif raabsuu,
Kan qabeenya qabu
Harkasaa bal’isuu,
Kan dandeeytii qabu
Kan qabne leenjisuu,
Sanuma qofa amma
Karaan nu baasu!

Kan beekkomsa qabdan
Nutti hin qusatinaa!
Kan qabeenya qabdan
Hin leeccallaawinaa!
Namuu waan qabdaniin
Irratti hirmaadhaa!
Diina fonqolchuun
Seenaa hojjadhaa!

Namuu haa ka’u
Garayyuun sossoonaa
Shakkii takka malee
Diina irra aanna!
Dhugaa qabna
Haqaaf Falmanna
Ni Injifanna!
______
#OromoProtests

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …