Oduu Haaraya

JECHOOTA GAMNAA KUTAA 10FFAA

Bakkisuuf baktii
Callisuuf dhaltii
Mala saree dhaltee diddee barbaadaa?
Mala saree ollaa
Tan nama taate faallaa

***
Summii itti godhan ima nyaattii
Nabseen illee waa boqattii
Irraa kaasan ni kaattii
Mala saree maraattuu
Tan ofillee kaattu
Kaattee ollaa nyaattuu
Barbaadaa! Malli maali?
***
FOR THOSE WHO GOSSIP/BACKBITE INDIVIDUALS
Habesha stop your false limitless propaganda that you hire 24 hours!
This is backward culture of modernity. It is full of gossip and backbite of individuals.
Which is non sense and useless. Why you fabricate multiple of false things that cannot happen!
Did’t happen! Why you fool yourself while you try to fool peoples you under estimate!You are killing your time,
wasting your resources! You expose yourself to public who you are!! Who, What you are on medias,
all of you don’t waste your things!! If it is good small thing is enough, why you exaggerate,
why you under estimate peoples. Peoples you underestimate are mocking at you!! Laughing at you!!!!!!!!!!!!!!!!
Idiots stop your noisy sounds!!
Or,
Yookaan Afaan Oromootiin
Hamatee Hamachiisaa
Jedhee jechisiisaa
Rakasee/fashale dubbiin isaa
Tuffadhaa itti dhiisaa
Kanatu bulchiinsaa?
Ummata barsiisaa?
Ittuu badii ni jaamsaa
Kuni bar dhamaasaa!
Laafatu baay’isee hamataa
Kan sirrii waa xiqqaa dubbataa!!
***
HIIBBOO/PUZZLE/RIDDLE/Qoosaa/Joke
Obboo gamteessaa sabaa lukkuu kormaa tokko qabaa ture!
Lukkuun kormaan tokkon sun osoo Gamteessaa Sabaatiif killee buusee maal tolfata?
Siilsii moo firfirii tolchee nyaataa?
DEEBII Lukkuun kormaan killee hin buusu
***
Gootni gaarota uttaala laggeen uttaalaa; nuti xaaraa manaa ijaarru irraa uttaaluu dadhabnaa,
siree firaasha waliin naaf sirreessi irratti uttaalaa,
intaloo jedhe; namichi osoo mana ijaaru hin kufaa sodaatee!! Jedhe jedhan!!!!!!!!!! Kolfa Kaa!! Kaa!!!!!

Itti fufa…

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …