Afaan Oromoo | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya

Afaan Oromoo

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Shanaffaa

qubee2

                                                                              Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee dabran afran akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa …

Read More »

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Afraffaa

afaan oromoo

                                                                              Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee dabran sadeen akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa …

Read More »

Jibbaafi Jaalala

tortaa

Hawi Anole ~ Hag/2017 ———————- Yunivarsitii Tokko Keessatti Barsiistuun Muummee Xiinsamuu barattoota isheetiif barumsa isaan yoomiyyuu hin irraanfanne kennuu barbaadde. Haaluma kanaan Hojii Manaa tokko …

Read More »

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Sadaffaa

afaan oromoo

                                                                              Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee tokkoffaa fi lammaffaa akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin …

Read More »

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Lammaffaa  

qubee2

                                                                              Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaa tokkoffaa akka gaariitti dhamdhamachuu keessan waanan sirriitti akeekkaddheefan, kunoo ammammoo kutaa …

Read More »

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa

afaan oromoo1

                                                                            Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kunoo mataduree kanaa olitti agartan jalattan waa isiniif dhiyeessaa, mee na hoofkalchaa! Namni waan …

Read More »